Czy klocki podlegają gwarancji?

0

Tak, na klocki udzielamy dwuletniej gwarancji.

0